Wywłaszczenie - 4 mity i jeden fakt

dodano: 07-02-2018 14:53

Nasza praktyka pokazuje, że właściciele odebranych w toku wywłaszczenia nieruchomości często rezygnują z walki o słuszne odszkodowanie dlatego, że usłyszeli nieprawdziwe informacje na temat konsekwencji ubiegania się o nie. Rozwiewamy zatem kilka mitów, z którymi najczęściej spotykają się nasi klienci.

Mit #1 Jeśli nie zgodzimy się na sprzedaż nieruchomości Skarbowi Państwa przed wydaniem decyzji ZRID, to w ogóle nie otrzymamy odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

Obalamy: Praktyka wykupu gruntów przez organ pod budowę drogi przed wszczęciem procedury wywłaszczenia nie jest rzadkością. Jednak nie musimy godzić się na cenę oferowaną przez organ publiczny i możemy poczekać na wydanie decyzji ZRID. Specustawa drogowa daje nam gwarancję, że odszkodowanie otrzymamy.

Ponadto, mając na uwadze tzw. zasadę korzyści, ustalenie odszkodowania w oparciu o specustawę drogową może być rozsądniejszym rozwiązaniem niż to, które proponuje organ.

Mit #2 GDDKiA może odmówić wypłaty 70% zaliczki ustalonego odszkodowania.

Obalamy: Nie zgadzając się z ustalonym w drodze decyzji odszkodowaniem mamy prawo złożyć odwołanie. Jednocześnie możemy skierować wniosek do inwestora (np. GDDKiA) o wypłatę 70% zaliczki z odszkodowania. Inwestor ma obowiązek wypłacić zaliczkę w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku i od obowiązku tego nie może się uchylić.

Mit #3 Jeśli złożymy odwołanie, postępowanie będzie celowo przedłużane, aby uniknąć wypłaty odszkodowania.

Obalamy: Istnieją skuteczne instrumenty procesowe służące zwalczaniu opieszałości organu w załatwieniu sprawy (np. ponaglenie, skarga na przewlekłość). Ponadto uzyskanie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość nie ulega przedawnieniu, zatem odszkodowanie z pewnością zostanie ustalone.

Mit #4 Operat szacunkowy stanowi wiedzę specjalistyczną biegłego, której nie można podważać.

Obalamy: Operat szacunkowy, tak jak każdy inny dowód, powinien być przez organ sprawdzony pod kątem formalnym oraz merytorycznym. Mimo że stanowi opinię biegłego, strona może samodzielnie próbować podważyć wiarygodność operatu, przedłożyć kontroperat bądź zlecić ocenę prawidłowości sporządzonej opinii organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych.  

FAKT - Odszkodowanie powinno mieć przymiot słusznego odszkodowania.

Potwierdzamy: Otrzymanie słusznego odszkodowania gwarantuje nam Konstytucja RP (art. 21 ust. 2). Jednak bezkrytyczna akceptacja odszkodowania ustalonego przez organ publiczny nie zawsze jest w tym kontekście rozsądnym rozwiązaniem.  Operat szacunkowy jest skomplikowanym dokumentem, który czasem tylko stwarza pozory poprawności wykonanej wyceny. Przekazanie analizy takiej opinii profesjonalnemu pełnomocnikowi może ułatwić drogę do dochodzenia słusznego odszkodowania.

Autor: Beata Zaremba