Nadanie Obywatelstwa Polskiego

Dodano: 18 czerwca 2019

1 970 cudzoziemców otrzymało w 2018 r. obywatelstwo polskie w drodze nadania przez Prezydenta RP. To o 20 % więcej, niż w 2017 r. oraz o 27 % mniej niż w 2016 r.* Obywatelstwo polskie można uzyskać z mocy prawa. przez nadanie, uznanie bądź przywrócenie obywatelstwa polskiego. O ile uzyskanie obywatelstwo z mocy prawa jest […]

Nowy wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy

Dodano: 8 maja 2019

Od 27 kwietnia 2019 r. obowiązują nowe wzory dokumentów niezbędnych do uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy. Zatem należy zachować czujność. Jeżeli złożysz wniosek na starym formularzu, organ wezwie Cię do uzupełnia braków formalnych. Nowe wzory – jakich dokumentów dotyczą? Nowe formularze dotyczą wszystkich wniosków o udzielnie zezwolenia na pobyt czasowy wraz z obowiązkowymi załącznikami. Jest […]

Odwołanie od deportacji

Dodano: 31 stycznia 2019

Przebywanie na terytorium RP bez ważnej wizy bądź zezwolenia pobytowego skutkować będzie wydaniem decyzji zobowiązującej cudzoziemca do powrotu. Zgodnie z ogólnymi przepisami prawa procesowego, od decyzji tej można się odwołać. Zobowiązanie do powrotu – kiedy jest wydawane? Co do zasady, cudzoziemiec w przypadkach wskazanych w ustawie o cudzoziemcach (art. 299) zobowiązany jest do opuszczenia terytorium […]

Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi

Dodano: 31 stycznia 2019

Cudzoziemiec przyjeżdżający do Polski nie musi czekać na uzyskanie pozwolenia na pracę. Obecnie najpopularniejszą formą zatrudnienia jest podjęcie pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. W samym 2017 r. Powiatowe Urzędy Pracy zarejestrowały ok. 1,8 mln oświadczeń. Prognozy mówią, że w 2018 r. liczba ta znacznie wzrośnie. Kto może pracować w ramach oświadczenia? Z […]

Ile trwa wydanie zezwolenia na pobyt i pracę cudzoziemca

Dodano: 31 stycznia 2019

Mimo, że istnieją ustawowe terminy do wydania zezwolenia, to terminy te nie są przez Wojewodę respektowane, a na wydanie zezwolenia na pobyt możemy czekać nawet ponad rok czasu. Czy istnieje możliwość przyśpieszenia procedury? Tak i to skutecznie. Termin wydania decyzji Zgodnie z ogólnymi przepisami dotyczącymi procedury administracyjnej, zezwolenie na pobyt czasowy Wojewoda powinien wydać niezwłocznie […]

Zaufali nam