Ogólne zasady przedawnienia roszczeń

Dodano: 2 sierpnia 2021

Roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. W obecnie obowiązujących przepisach kodeksu cywilnego zasadniczy termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe (m.in. odsetki) oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata. Terminy przedawnienia mogą być inne, o ile ustawodawca w przepisie szczególnym przewidział dla danego rodzaju roszczenia inny termin przedawnienia. Czym skutkuje […]

Przerwa biegu przedawnienia

Dodano: 6 sierpnia 2019

Tak jak wyjaśniliśmy w jednym z poprzednich wpisów, przedawnienie umożliwia dłużnikowi podniesienie zarzutu, który wyklucza skuteczne dochodzenie przez wierzyciela świadczenia przed sądem. Dzisiaj postaramy się wytłumaczyć na czym polega przerwanie biegu przedawnienia i czym skutkuje. Zacznijmy od skutku… Sprowadza się on do tego, że po każdym przerwaniu biegu przedawnienia, przedawnienie biegnie na nowo. Przykład: Jeśli […]

Zaufali nam