Operat szacunkowy w celu naliczenia opłaty adiacenckiej

Dodano: 13 czerwca 2019

Dzieląc działkę musimy liczyć się z zapłaceniem opłaty adiacenckiej. Pytanie czy opłata jest słuszna czy też nie, należy do kwestii spornych. Jednak faktem jest, że podstawa prawna do jej nałożenia istnieje, a organy skutecznie to wykorzystują. Wysokość naliczona jest w oparciu o operat szacunkowy, którego zawartość nie jednego może przysporzyć o ból głowy. Czy organ […]

Opłata adiacencka, a opłata planistyczna

Dodano: 10 stycznia 2019

Mimo zasadniczych różnić pomiędzy dwoma opłatami, nierzadko zdarza się, że są one ze sobą utożsamiane. Jednak nic bardziej mylnego! Możliwość nałożenia przez organ opłat wynika m.in. z odmiennych podstaw prawnych czy zdarzeń wynikłych po stronie właściciela nieruchomości. Podstawowe różnice pomiędzy opłatami przedstawia poniższa infografika: W przypadku powstania obowiązku, należy pamiętać, że to nie sam fakt […]

Czy każdy podział powoduje wzrost wartości nieruchomości?

Dodano: 10 września 2018

Nie każdy podział nieruchomości musi rodzić obowiązek uiszczenia na rachunek gminy opłaty adiacenckiej. Warunkiem koniecznym do nałożenia na właściciela nieruchomości opłaty jest wzrost wartości nieruchomości, spowodowany bezpośrednio jej podziałem. Jednak warunek ten niezbędny do nałożenia opłaty, niejednokrotnie jest przez organy publiczne nierespektowany. W licznych przypadkach, organy publiczne w decyzji podziałowej zawierają pouczenie o mniej więcej […]

Rozłożenie opłaty adiacenckiej na raty

Dodano: 25 kwietnia 2018

Opłata adiacencka z tytułu podziału oraz z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej może zostać rozłożona na raty. Możliwość taka stanowi korzystne rozwiązanie dla osób, dla których jednorazowa zapłata daniny publicznej może stanowić duże obciążenie finansowe. Warunki rozłożenia na raty Opłata adiacencka może zostać rozłożona na raty wyłącznie na wniosek właściciela nieruchomości na okres nie dłuży […]

Podział nieruchomości a odszkodowanie za wydzieloną drogę

Dodano: 22 marca 2018

Za wydzieloną w wyniku podziału nieruchomości drogę publiczną należy się odszkodowanie. Postępowanie w sprawie jego uzyskania uzależnione jest od inicjatywy właściciela. Zobacz jak uzyskać należną kwotę od organu publicznego. Etap I – podział nieruchomości na wniosek właściciela Podział nieruchomości zatwierdzony zostaje ostateczną decyzją wójta (burmistrza, prezydenta) gminy. Jeśli część nieruchomości przeznaczona jest w planie miejscowym […]

Czy unikniemy opłaty adiacenckiej, jeśli nie korzystamy z wybudowanych urządzeń infrastruktury technicznej?

Dodano: 10 stycznia 2018

Pewna gmina po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej nałożyła na mieszkańców opłatę adiacencką z tytułu wybudowanego urządzenia infrastruktury technicznej. Jednak żaden mieszkaniec nie skorzystał z możliwości podłączenia do kanalizacji, bowiem każdy z nich posiada ekologiczną, przydomową oczyszczalnię ścieków. Zatem czy gmina mogła nałożyć na mieszkańców wspomnianą opłatę? Stworzenie warunków jako podstawa opłaty adiacenckiej Analiza art. 145 ust. […]

Wycena nieruchomości gruntowej po nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

Dodano: 27 września 2017

Nowelizacja Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wprowadziła regulację odnosząca się do metodologii wyceny nieruchomości po podziale. Jak dotąd poprawność metodologii budziła spore rozbieżności zarówno w sporządzanych wycenach jak i w orzecznictwie sądów administracyjnych. Zmiana ustawy na pierwszy rzut oka rozwiała dotychczasowe wątpliwości, jednak przyglądając się bliżej temu zagadnieniu nasuwa się […]

Nowelizacja przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami

Dodano: 31 sierpnia 2017

Z dniem 1 września 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Zmiany te związane są także z zagadnieniem opłaty adiacenckiej – zarówno z tytułu podziału jak i z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej. Zobacz, jak zmiana przepisów ustawy wpłynie na sytuację prawną właścicieli nieruchomości. W […]

Podstawy ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej

Dodano: 29 czerwca 2017

Wyobraźmy sobie, że mamy zamiar podzielić nieruchomość, lub że przy naszej nieruchomości zostanie wybudowane urządzenie infrastruktury technicznej, np. zostanie doprowadzona kanalizacja. Warto w takiej sytuacji zapoznać się ustaleniami gminy w zakresie wysokości opłat adiacenckich jakie organ będzie mógł na nas nałożyć. Ustawa o gospodarce nieruchomościami jako podstawa ustalenia opłaty adiacenckiej Regulacje związane z zagadnieniem opłaty […]

Zaufali nam