Opłata planistyczna przedawnienie

Dodano: 15 maja 2019

Zmiana przeznaczenia gruntu z rolnego na mieszkaniowy może stanowić dużą korzyść dla właściciela nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości natomiast oznacza, że korzyścią tą należy się podzielić z gminą. Jaki jest termin na ustalenie opłaty i czy w ogóle można jej uniknąć? Termin Wszczęcia, A Ustalenia Opłaty Prawo gminy do pobrania jednorazowej opłaty z tytułu zmiany MPZP wynika […]

Ustalenie opłaty planistycznej przed zbyciem nieruchomości

Dodano: 10 kwietnia 2019

Jeżeli boisz się, że opłata planistyczna będzie za wysoka, to powinieneś wiedzieć, że możesz poznać jej wysokość przez sprzedażą nieruchomości. Zabieg ten pozwoli uwzględnić wysokość opłaty np. w umowie sprzedaży nieruchomości. Kiedy trzeba zapłacić rentę planistyczną? Obowiązek zapłaty powstanie wtedy, kiedy sprzedamy nieruchomość przed upływem 5 lat od zmiany/wejścia w życie MPZP. W takiej sytuacji, […]

Opłata planistyczna, a decyzja o warunkach zabudowy

Dodano: 13 lutego 2019

Decyzja o warunkach zabudowy w niektórych przypadkach wywołuje skutki takie same jak miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zatem, czy organ może naliczyć wysokość renty planistycznej, kiedy sprzedaż nieruchomości poprzedzona została wydaniem warunków zabudowy? Opłata planistyczna może zostać naliczona w przypadku sprzedaży nieruchomości w ciągu 5 lat od zmiany/uchwalenia MPZP (art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu […]

Opłata planistyczna – rozłożenie na raty

Dodano: 2 października 2018

Zbycie nieruchomości w ciągu 5 lat od zmiany MPZP niesie za sobą ryzyko, w postaci obowiązku zapłacenia na rzecz gminy renty planistycznej. W toku postępowania można dążyć do obniżenia opłaty, jednak finalnie i tak zostanie ona nałożona. Z uwagi, że wysokość opłaty nierzadko stanowi wysokie kwoty, to warto wiedzieć o możliwości rozłożenia jej na raty. […]

Stawka procentowa renty planistycznej na poziomie 0 procent?

Dodano: 18 grudnia 2017

Przy obecnej regulacji prawnej wysokość jednorazowej opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, czyli tzw. renty planistycznej, nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Nie ma tutaj mowy o dolnej granicy, zatem czy organ może ustalić stawkę procentową na poziomie 0%? Stawka procentowa opłaty planistycznej ustalana jest wraz ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego […]

Brak zmiany przeznaczenia gruntu po zmianie MPZP

Dodano: 12 maja 2017

Sprzedaż nieruchomości niedługo po wejściu w życie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wiązać się może z naliczeniem przez organ administracji publicznej opłaty planistycznej. Jednak należy pamiętać, że nie zawsze wszczęcie postępowania przez organ będzie oznaczać, iż istnieją podstawy do nałożenia takiej opłaty. Przycztaj czym dokładnie jest renta planistyczna. Wzrost wartości nieruchomości jako następstwo uchwalenia planu […]

Renta planistyczna a zbycie nieruchomości w drodze darowizny

Dodano: 31 marca 2017

Niewątpliwie odpłatne zbycie nieruchomości w terminie 5 lat od wejścia w życie nowego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) powoduje możliwość naliczenia przez organ renty planistycznej. Jednak czy organ może naliczyć taką opłatę w przypadku zbycia nieruchomości w drodze darowizny np. na osobę bliską? Przeczytaj czym dokładnie jest renta planistyczna. Czym jest zbycie nieruchomości? Aby przejść […]

Ustalenie wysokości opłaty z tytułu renty planistycznej oraz opłaty adiacenckiej

Dodano: 7 lutego 2017

Do rządu, nierządu i pogody ma zaufanie tylko młody. Dostrzegł to Jan Izydor Sztaudynger. Dlaczego mądrość ta zachowuje do dziś swoją aktualność, także na gruncie postępowań administracyjnych, wyjaśnimy na przykładzie jednej z wielu historii, z jakimi spotkaliśmy się jako MK LEGE Prawna Ochrona Nieruchomości. Sprawa dotyczy dwóch postępowań administracyjnych. Jedno obejmowało ustalenie wysokości opłaty adiacenckiej, […]

Zaufali nam