Ile trzeba czekać na wypłatę odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość?

Dodano: 15 października 2019

Obecnie spotykamy się z problemem nieterminowych wypłat odszkodowań za odebrane nieruchomości po drogi publiczne. Właściciele nieruchomości tracą swój grunt, który mogliby użytkować albo sprzedać. Oczywistym wydaje się, że strata ta powinna zostać szybko zrekompensowana. Ile się czeka na wypłatę odszkodowań? Za długo. Co prawda, specustawa drogowa (przekierowanie ustawa) na podstawie której jest odbierane prawo własności […]

Szybkie pytania – krótkie odpowiedzi Wywłaszczenie cz. I

Dodano: 22 lipca 2019

W momencie odebrania prawa własności, ze strony poszkodowanych pojawiają się liczne pytania z tym związane. Z uwagi na długoletnie doświadczenie, postanowiliśmy zebrać w jednym miejscu te najczęściej się pojawiające i krótko na nie odpowiedzieć. 1. Czy jeśli wydam dobrowolnie nieruchomość, to muszę zgodzić się na I wartość odszkodowania ustaloną przez wojewodę? Odp.: Nie. 5% w […]

Brak odszkodowania nie blokuje budowy drogi

Dodano: 20 maja 2019

Najpierw wywłaszczenie, a później odszkodowanie. Jak wynika ze specustawy drogowej, brak wypłaty odszkodowania nie spowoduje wstrzymania inwestycji. Mimo braku środków na koncie, właściciele muszą opuścić swoje nieruchomości, tak aby ustąpić miejsca koparkom i buldożerom. Najpierw wywłaszczenie…później odszkodowanie. Dlaczego Nie Na Odwrót? Wypłata odszkodowania po zrealizowaniu procedury wywłaszczeniowej, następuje z uwagi na konstrukcje specustawy drogowej. W […]

Operat szacunkowy wywłaszczenie pod drogę

Dodano: 30 kwietnia 2019

Nieruchomości przeznaczone pod drogę wywłaszczane są w specjalnym – przyśpieszonym trybie. Wywłaszczenie pociąga za sobą obowiązek ustalenia odszkodowania, które określone jest na podstawie operatu szacunkowego. Z powodu niełatwej treści dokumentu, ocena jego wiarygodności może być nie lada wyzwaniem. Operat Szacunkowy – Kto Sporządza I Co Zawiera? Operat sporządza biegły rzeczoznawca majątkowy, powołany przez Wojewodę (w […]

Odsetki za zwłokę w wypłacie odszkodowania

Dodano: 18 stycznia 2019

Wypłata odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość przez GDDKiA następuje w terminie 14 dni od dnia ustatecznienia się decyzji ustalającej wysokość odszkodowania. Co jeśli, GDDKiA wypłaci odszkodowanie z opóźnieniem? Za zwłokę w wypłacie należą się odsetki. Ustalenie odszkodowania, a termin wypłaty Różnice pomiędzy ustaleniem odszkodowania, a jego wypłatą przedstawia poniższy schemat:     Data od której biegnie […]

Zaliczka z wypłaty odszkodowania za wywłaszczenie

Dodano: 7 listopada 2018

Nie zgadzając się z wysokością odszkodowania ustalonego przez Wojewodę, strona ma prawo złożyć odwołanie. Zaskarżenie decyzji nie musi odwlekać w czasie wypłaty odszkodowania, bowiem na GDDKiA ciąży obowiązek wypłaty zaliczki. Czym jest zaliczka z odszkodowania? Podstawową funkcją zaliczki jest częściowe zrekompensowanie skutków, jakie niesie za sobą wydanie decyzji ZRID. Dotychczasowy właściciel nieruchomości nie tylko może […]

Ograniczenie ze sposobu korzystania z nieruchomości

Dodano: 5 września 2018

W ramach procedury wywłaszczeniowej, Wojewoda w drodze decyzji ZRID może zezwolić na ograniczenie korzystania z nieruchomości np. w celu przeprowadzenia przewód energetycznych czy usytuowania studzienek melioracyjnych. Za czasowe zajęcie nieruchomości należy się odszkodowanie! Decyzja ZRID – czasowe zajęcie nieruchomości W ramach decyzji ZRID, Wojewoda nie tylko orzeka o odebraniu nam naszej własności, ale także może […]

Resztówka – nabywanie nieruchomości przez zarządcę drogi

Dodano: 30 lipca 2018

Wywłaszczeniem często nie jest objęta cała nieruchomość, tylko wydzielona z niej część. Pozostała część nieruchomości nie przechodzi na rzecz Skarbu Państwa, tylko pozostaje własnością dotychczasowego właściciela. Pozostawiony grunt nierzadko jest obciążeniem dla wywłaszczonego, który to może wnosić o wykupienie gruntu przez zarządcę drogi. Kiedy zarządca zobowiązany jest do wykupu resztówki? Zgodnie z art. 13 ust […]

Wydanie wywłaszczonej nieruchomości

Dodano: 8 czerwca 2018

Za wywłaszczoną nieruchomość należy się słuszne odszkodowanie. Odszkodowanie to może zostać powiększone, kiedy nieruchomość zostanie przez nas dobrowolnie wydana. Co oznacza dobrowolne wydanie nieruchomości? Faktyczne przejęcie prawa własności nieruchomości przez Skarb Państwa następuje z momentem uostatecznienia się decyzji ZRID. Jednak z uwagi, że planowana inwestycja jest tematem wielu dyskusji, to o zamiarze odebrania nam nieruchomości […]

Zaufali nam