Ogólne zasady przedawnienia roszczeń

Dodano: 2 sierpnia 2021

Roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. W obecnie obowiązujących przepisach kodeksu cywilnego zasadniczy termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe (m.in. odsetki) oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata. Terminy przedawnienia mogą być inne, o ile ustawodawca w przepisie szczególnym przewidział dla danego rodzaju roszczenia inny termin przedawnienia. Czym skutkuje […]

Ile trzeba czekać na wypłatę odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość?

Dodano: 15 października 2019

Obecnie spotykamy się z problemem nieterminowych wypłat odszkodowań za odebrane nieruchomości po drogi publiczne. Właściciele nieruchomości tracą swój grunt, który mogliby użytkować albo sprzedać. Oczywistym wydaje się, że strata ta powinna zostać szybko zrekompensowana. Ile się czeka na wypłatę odszkodowań? Za długo. Co prawda, specustawa drogowa (przekierowanie ustawa) na podstawie której jest odbierane prawo własności […]

Przerwa biegu przedawnienia

Dodano: 6 sierpnia 2019

Tak jak wyjaśniliśmy w jednym z poprzednich wpisów, przedawnienie umożliwia dłużnikowi podniesienie zarzutu, który wyklucza skuteczne dochodzenie przez wierzyciela świadczenia przed sądem. Dzisiaj postaramy się wytłumaczyć na czym polega przerwanie biegu przedawnienia i czym skutkuje. Zacznijmy od skutku… Sprowadza się on do tego, że po każdym przerwaniu biegu przedawnienia, przedawnienie biegnie na nowo. Przykład: Jeśli […]

Szybkie pytania – krótkie odpowiedzi Wywłaszczenie cz. I

Dodano: 22 lipca 2019

W momencie odebrania prawa własności, ze strony poszkodowanych pojawiają się liczne pytania z tym związane. Z uwagi na długoletnie doświadczenie, postanowiliśmy zebrać w jednym miejscu te najczęściej się pojawiające i krótko na nie odpowiedzieć. 1. Czy jeśli wydam dobrowolnie nieruchomość, to muszę zgodzić się na I wartość odszkodowania ustaloną przez wojewodę? Odp.: Nie. 5% w […]

Naruszenie zasady dwuinstancyjności – finał historii

Dodano: 3 lipca 2019

Na przykładzie jednej ze spraw opisywaliśmy nieprawidłowe zachowanie SKO – jako organu II stopnia w sprawie opłaty adiacenckiej. Pierwszą część znajdziesz tutaj. Chcesz wiedzieć jak sprawa się zakończyła? Zapraszamy do lektury! VI etap: skarga do WSA na decyzję SKO W naszej ocenie, rozstrzygnięcie SKO było błędne głównie z powodu naruszenia zasady dwuinstancyjności. W skardze podniesione […]

Nadanie Obywatelstwa Polskiego

Dodano: 18 czerwca 2019

1 970 cudzoziemców otrzymało w 2018 r. obywatelstwo polskie w drodze nadania przez Prezydenta RP. To o 20 % więcej, niż w 2017 r. oraz o 27 % mniej niż w 2016 r.* Obywatelstwo polskie można uzyskać z mocy prawa. przez nadanie, uznanie bądź przywrócenie obywatelstwa polskiego. O ile uzyskanie obywatelstwo z mocy prawa jest […]

Operat szacunkowy w celu naliczenia opłaty adiacenckiej

Dodano: 13 czerwca 2019

Dzieląc działkę musimy liczyć się z zapłaceniem opłaty adiacenckiej. Pytanie czy opłata jest słuszna czy też nie, należy do kwestii spornych. Jednak faktem jest, że podstawa prawna do jej nałożenia istnieje, a organy skutecznie to wykorzystują. Wysokość naliczona jest w oparciu o operat szacunkowy, którego zawartość nie jednego może przysporzyć o ból głowy. Czy organ […]

Brak odszkodowania nie blokuje budowy drogi

Dodano: 20 maja 2019

Najpierw wywłaszczenie, a później odszkodowanie. Jak wynika ze specustawy drogowej, brak wypłaty odszkodowania nie spowoduje wstrzymania inwestycji. Mimo braku środków na koncie, właściciele muszą opuścić swoje nieruchomości, tak aby ustąpić miejsca koparkom i buldożerom. Najpierw wywłaszczenie…później odszkodowanie. Dlaczego Nie Na Odwrót? Wypłata odszkodowania po zrealizowaniu procedury wywłaszczeniowej, następuje z uwagi na konstrukcje specustawy drogowej. W […]

Opłata planistyczna przedawnienie

Dodano: 15 maja 2019

Zmiana przeznaczenia gruntu z rolnego na mieszkaniowy może stanowić dużą korzyść dla właściciela nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości natomiast oznacza, że korzyścią tą należy się podzielić z gminą. Jaki jest termin na ustalenie opłaty i czy w ogóle można jej uniknąć? Termin Wszczęcia, A Ustalenia Opłaty Prawo gminy do pobrania jednorazowej opłaty z tytułu zmiany MPZP wynika […]

Zaufali nam