Ogólne zasady przedawnienia roszczeń

Dodano: 2 sierpnia 2021

Roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. W obecnie obowiązujących przepisach kodeksu cywilnego zasadniczy termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe (m.in. odsetki) oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata. Terminy przedawnienia mogą być inne, o ile ustawodawca w przepisie szczególnym przewidział dla danego rodzaju roszczenia inny termin przedawnienia.

Czym skutkuje upływ terminu przedawnienia?

Dłużnik uzyskuje prawo podniesienia zarzutu, który wyklucza możliwość dochodzenia przez wierzyciela świadczenia przed sądem, z tym że w obecnym stanie prawnym w przypadku roszczeń wobec konsumentów, upływ terminu przedawnienia sąd bierze pod uwagę z urzędu.

Od kiedy liczymy termin przedawnienia?

Początek biegu terminu przedawnienia liczony jest od dnia wymagalności roszczenia tj. dnia w którym wierzyciel może skutecznie żądać od dłużnika spełnienia roszczenia. Najczęściej będzie to następny dzień po dniu oznaczonym jako termin zapłaty należności.

Przykład: jeśli na fakturze termin płatności został określony jako 4 lipca 2019 r. to termin przedawnienia rozpocznie swój bieg 5 lipca 2019 r.

A kiedy upływa termin przedawnienia?

Koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

Przykład: jeśli dla danego roszczenia termin przedawnienia wynosi 3 lata, a termin przedawnienia rozpoczął swój bieg w dniu 5 lipca 2019 r. to koniec terminu przedawnienia, przy zastosowaniu trzyletniego terminu, przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, tj. 31 grudnia 2022 r.

W kolejnym wpisach wyjaśnimy dalsze aspekty związane z zagadnieniem przedawnienia roszczeń m.in. odpowiemy na pytanie, czym jest przerwa biegu przedawnienia, w jaki sposób ulegają przedawnienia roszczenia stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu i jakie terminy stosujemy do roszczeń powstałych przed nowelizacją przepisów kodeksu cywilnego z dnia 09 lipca 2018 r.

MK Lege

Zostań jednym z setek zadowolonych klientów.

Skorzystaj z bezpłatnej analizy Twojej sprawy.

Zostaw numer telefonu, na pewno oddzwonimy.

  Twój numer telefonu *

  Preferowane godziny kontaktu

  Czego ma dotyczyć rozmowa


  * Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.

  Nie przekazujemy Twoich danych osobom trzecim.
  Skontaktujemy się wyłącznie w celu omówienia Twojej sprawy.

  Zaufali nam