Wyrokiem z dnia 30 października 2018 r. (sygn. akt K 7/15), Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności art. 115a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

Od momentu publikacji wyroku w gronie byłych funkcjonariuszy Policji zawrzało, bowiem okazało się, że przelicznik 1/30 na podstawie, którego został im naliczony i wypłacony ekwiwalent za urlop nie odzwierciedla pełnej rekompensaty pieniężnej jaka przysługiwała im w z związku z niemożnością realizacji urlopu.

Czy w związku z wyrokiem TK byli Policjanci powinni otrzymać
„dopłatę - wyrównanie” do ekwiwalentu?

Jeżeli tak, to w oparciu, o jaki przelicznik – 1/22, czy może 1/21? Te i wiele innych pytań zadają sobie byli Policjanci, którzy odeszli ze służby.
Pewne jest jedno, a to brak przepisu - art. 115a dającego podstawę do ubiegania się o wyrównanie ekwiwalentu.

Możesz czekać i się nie do czekać!

Chciałbyś uzyskać wyrównanie do ekwiwalentu, zanim ustawodawca znowelizuje ustawę? Oddaj swoją sprawę profesjonalistom, którzy dokładnie przeanalizuj Twoją sytuację i pomogą wybrać najrozsądniejsze rozwiązanie.   

 

Skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy lub zadzwoń, a my bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę.