Skutki orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego

dodano: 01-02-2019 11:51

Do jednych z głównych zadań Trybunału Konstytucyjnego należy kontrolowanie zgodności przepisów prawa niższego rzędu z normami prawa wyższego rzędu – przede wszystkim Konstytucją. Wyrok TK stwierdzający niezgodność danego przepisu ustawy z Konstytucją niewątpliwie zmienia istniejący porządek prawny...tylko w jakim zakresie?

czytaj więcej

Wypłata ekwiwalentu za urlop Policjanta - decyzja czy czynność materialno-techniczna?

dodano: 01-02-2019 12:06

Odchodząc ze służby Policjant nabywa prawo do świadczeń, w tym prawo do wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, dodatkowy oraz za niewykorzystany czas wolny od służby. Jednak w jakiej formie następuje naliczenie oraz wypłata owego świadczenia, a w jakie forma odmowa jego przyznania?

czytaj więcej