Na straży bezpieczeństwa – gdy nakładana jest opłata adiacencka

dodano: 08-02-2017 14:34

opłata adiacencka, administracja, postępowanie

Kto powinien stać na straży bezpieczeństwa jeśli chodzi o opłatę adiacencką? Piękny komentarz, jaki możemy znaleźć w opracowaniach Barbary Adamiak i Janusza Borkowskiego, doskonale obrazuje, jak powinny zachowywać się organy administracyjne względem obywateli. Zwłaszcza w kontekście opłaty adiacenckiej.

Prawo administracyjne może być bardzo skomplikowane, a niewiedza ludzi często jest wykorzystywana przez organy administracyjne, które nakładają bardzo wysokie opłaty na mieszkańców. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca.

Opłata adiacencka jest to opłata nałożona przez organ (np. Gminę) w związku ze wzrostem wartości nieruchomości poprzez jej podział, lub w związku z budową infrastruktury technicznej. Opłaty te są często zbyt wysokie, rzeczoznawcy zawyżają wartość nieruchomości po podziale względem jej wartości przed podziałem. Nie każdy wie, że można zlecić nam prowadzenie takiej sprawy. Naszym głównym celem jest takie prowadzenie sprawy, aby opłata adiacencka w ogóle nie musiała być uiszczana przez naszego Klienta (organ na nałożenie takiej opłaty ma 3 lata od momentu, w którym decyzja podziałowa stała się ostateczna), dążymy także do jej obniżenia.

Z związku z tym, że organy administracji publicznej nie przychodzą z pomocą, konieczne jest, aby to specjaliści MKLEGE przejęli tę rolę i aby każdy mógł z naszej pomocy skorzystać.
Najważniejsze jest, aby nie bać się rozpocząć działać!