Kiedy organ może nałożyć opłatę adiacencką?

dodano: 15-03-2017 12:27

W momencie podziału nieruchomości wielu właścicieli bądź użytkowników wieczystych nie jest świadomych, że w przyszłości może zostać na nich nałożona danina publiczna w postaci opłaty adiacenckiej.

opłata adiacencka, jak uniknąć, pomoc prawna

Powyższa infografika przedstawia jaki czas ma organ (wójt, burmistrz albo prezydent miasta) na podjęcie odpowiednich działań  w celu ustalenia opłaty adiacenckiej.

Początkiem naszej drogi jest podział nieruchomości – sama data dokonania podziału nie jest tak istotna. Najważniejsze jest kiedy decyzja podziałowa stała się ostateczna.

Właśnie od tej daty rozpoczyna się okres 3 lat, podczas których organ może rozpocząć odpowiednie działania mające na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.

Nie znamy dnia ani godziny, w których przyjdzie nam stawić czoła postępowaniu, jakie zostało rozpoczęte. Znając historie naszych Klientów możemy podzielić się doświadczeniem i opisać kilka typowych sytuacji.

Jedna z Klientek dostała pismo z informacją, że rozpoczynane jest postępowanie. Tydzień później otrzymała pismo, że materiał dowodowy został już zebrany. Mogła się z nim zapoznać w terminie trzech dni. Oczywiście Klientka nie zdążyła, a organ wydał decyzję. Sprawa, za naszym udziałem, zakończyła się sukcesem – SKO uchyliło decyzję Wójta.

Innym razem Klientowi, który zdążył w terminie zapoznać się z operatem, uniemożliwiono sporządzenie fotokopii wyceny jego nieruchomości. Klient zapoznał się z opinią biegłego na stojąco przy biurku urzędnika. Na zgłoszone uwagi organ odpowiedział, że operat zawiera wiedzę specjalistyczną i podlega ocenie wyłącznie pod względem formalnym. W tym przypadku SKO było podobnego zdania. Lecz i ta sprawa zakończyła się sukcesem, bowiem Wojewódzki Sąd Administracyjny był odmiennego zdania i uwzględnił skargę na  decyzję.

Organ często zleca przygotowanie operatu szacunkowego rzeczoznawcy dużo wcześniej i dopiero gdy operat jest przygotowany wysyła odpowiednie pisma. Jest to przemyślane działanie uwzględniające postulat szybkości postępowania administracyjnego.  Organy zapominają jednak, iż większość z nas w natłoku obowiązków nie zawsze ma czas, aby zapoznać się z materiałem dowodowym i nie jest zaznajomiona z zasadami sporządzania operatów szacunkowych. Choć większość klientów czuje, że wycena jest zła, nie potrafią użyć argumentacji, która przekona do ich racji. Bardzo często z wyrażeniem „opłata adiacencka” stykamy się pierwszy raz w momencie, gdy cała procedura jest już rozpoczęta. Skraca to czas na przygotowanie się, zbadanie natury sprawy, poszukiwanie pomocy.

Wielokrotnie, gdy zgłasza się do nas osoba z pytaniami, co możemy zrobić, okazuje się, że otrzymała pisma praktycznie jedno za drugim i za kilka tygodni będzie konieczność uiszczenia opłaty adiacenckiej.

W takich sytuacjach najważniejsze jest bardzo szybkie działanie. Zapoznanie się z przygotowanym operatem to podstawa do rozpoczęcia działania. Abyśmy mogli reprezentować interesy osoby fizycznej, konieczne jest uzyskanie stosownego pełnomocnictwa. Nie każdy ma możliwość, aby od razu udać się do gminy i zapoznać z operatem, sporządzić jego zdjęcia, kserokopię, czy skan. Tak krótki czas na niezbędne czynności, nie pomaga w obronie swoich praw.

Gdy Klient ma możliwość przesłania nam zdjęć/skanów/kserokopii operatu mailowo, staramy się tego samego dnia dokonać jego analizy, aby już następnego dnia przygotować stosowną umowę i pełnomocnictwa. Cała procedura może zamknąć się w 2-4 dniach, dzięki czemu jesteśmy w stanie bardzo szybko podjąć odpowiednie działania.

I co dalej? Gdy już włączamy się do postępowania, Klient może odetchnąć z ulgą – to na nas spoczywa cały ciężar dalszego prowadzenia sprawy. Klient nie musi martwić się ewentualnymi rozprawami czy pismami procesowymi. Działamy z maksymalną skutecznością, skupiając się na kluczowym w sprawie dowodzie będącym operatem szacunkowym.

W momencie podziału nieruchomości, wielu właścicieli bądź użytkowników wieczystych nie jest świadomych, że w przyszłości może zostać na nich nałożona danina publiczna w postaci opłaty adiacenckiej.

Naszymi działaniami chcemy pomóc każdej osobie, na którą ma być nałożony obowiązek uiszczenia opłaty adiacenckiej. Pragniemy również, aby zwiększyła się Państwa świadomość odnośnie możliwości ochrony swych praw, zmierzających w prostej linii do zoptymalizowania opłaty adiacenckiej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, nieustannemu podnoszeniu kwalifikacji i wypracowanych metodach działania, jesteśmy w stanie pomóc niemal każdemu.

Zgłoś się do nas, a uzyskasz darmową analizę swojej sprawy.

Uwaga, 1 września 2017 r. nastąpiła nowelizacja Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przeczytaj nasz artykuł, aby zapoznać się ze zmianami.