Od czego zależy kwota odszkodowania za wywłaszczenie?

dodano: 20-07-2017 12:35

Zasadą jest, że wysokość odszkodowania ma odpowiadać wartości praw, które zostały odebrane. Odszkodowanie za budowę drogi ma więc służyć zrekompensowaniu wartości odebranych praw przysługujących danej nieruchomości.

Jeżeli przedmiotem praw jest nieruchomość, to wartość praw do niej przysługujących jest determinowana wartością samej nieruchomości. Stąd też podstawą ustalenia wysokości odszkodowania za grunty przejęte pod drogi jest tzw. rynkowa wartość nieruchomości, opisana w art. 134 Ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (GospNierU).

Co jednak, jeśli w obrocie nie występują nieruchomości tego rodzaju, co nieruchomość wywłaszczona, za którą należy ustalić odszkodowanie? W takim przypadku podstawą ustalenia odszkodowania jest tzw. odtworzeniowa wartość wywłaszczonej nieruchomości, o której mówi art. 135 ust. 1 GospNierU.

Ponadto, aby prawidłowo ustalić wysokość odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość, konieczne są wnikliwe ustalenia w zakresie stanu faktycznego i stanu prawnego nieruchomości. Musimy jednak pamiętać, że chodzi tu o stan nieruchomości na dzień wydania pierwszoinstancyjnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Pomiędzy dniem wydania tej decyzji, a dniem ustalenia odszkodowania może nastąpić znaczny upływ czasu. Jest więc możliwe, że zaistnieją w tym czasie zdarzenia uniemożliwiające ustalenie stanu faktycznego z dnia wydania omawianej decyzji. Zatem stan faktyczny nieruchomości wywłaszczonej w dniu wydania decyzji ZRID powinien być dokumentowo opisany, np. w protokole z oględzin, dopiero w postępowaniu odszkodowawczym.

Z kolei stan prawny nieruchomości, szczególnie w zakresie obciążeń innymi prawami, powinien wynikać ze stosownych aktów (umów i oświadczeń) dokumentujących ustanowienie określonych praw w określonej dacie.

Warto pamiętać o tych zasadach w sytuacji, kiedy to właśnie nas dotyka wywłaszczenie. Najlepiej wówczas skorzystać z pomocy specjalistów, którzy określą czy wycena naszej nieruchomości przebiegła prawidłowo.

Przeczytaj też, co mówi Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej na temat odszkodowania za grunty przejęte pod drogi.

Autor: Beata Zaremba