Nowy wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy

dodano: 08-05-2019 16:56

Od 27 kwietnia 2019 r. obowiązują nowe wzory dokumentów niezbędnych do uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy. Zatem należy zachować czujność. Jeżeli złożysz wniosek na starym formularzu, organ wezwie Cię do uzupełnia braków formalnych. 

Nowe wzory – jakich dokumentów dotyczą?

Nowe formularze dotyczą wszystkich wniosków o udzielnie zezwolenia na pobyt czasowy wraz z obowiązkowymi załącznikami. Jest to ważna informacja dla większości cudzoziemców, bowiem zmiana ta obejmuje wnioski o zezwolenie na pobyt czasowy w związku z wykonywaną pracą.

Co z wnioskami złożonymi przed 27 kwietnia 2019 r.?

Zmiana weszła w życie z dniem 27 kwietnia 2019 r., zatem wnioski złożone na „starych” formularzach przed tą datą są prawidłowe i nie ma potrzeby ponownego składania wniosku na nowych wzorach.

Gdzie można znaleźć nowe wnioski?

Nowe wzory formularzy określone są w rozporządzeniu MSWiA z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Aktualne wnioski powinny też być dostępne  na stronach urzędów wojewódzkich. Jednak należy zachować czujność, bowiem pomimo wejścia w życie rozporządzenia, na stronach niektórych urzędów wojewódzkich zamieszczone były stare formularze.

Złożyłem wniosek na starym formularzu – co zrobić?

Złożenie wniosku na starym formularzu nie powoduje nieważności złożonego pisma. Spowoduje natomiast wezwanie przez wojewodę do uzupełnienia braków formalnych pisma poprzez złożenie wniosku na aktualnym formularzu.

Oczywiście nie trzeba czekać na wezwanie wojewody. Jeżeli zorientowałeś się, że wysłałeś zły formularz, to uzupełnij poprzednie pismo z przedłożeniem nowego wniosku. Mając na uwadze powszechnie znaną przewlekłość w wydawaniu zezwoleń pobytowych, takie działanie może przyśpieszyć otrzymanie karty pobytu.

Zachęcamy do kontaktu – analiza sprawy jest bezpłatna!