Przeterminowane fakturyPrzeterminowane faktury

Przeterminowane faktury

Bieżąca obsługa prawna i księgowaBieżąca obsługa prawna i księgowa

Bieżąca obsługa prawna i księgowa

Sporządzanie i opiniowanie umówSporządzanie i opiniowanie umów

Sporządzanie i opiniowanie umów

Reprezentowanie w negocjacjach i sporach gospodarczychReprezentowanie w negocjacjach i sporach gospodarczych

Reprezentowanie w negocjacjach i sporach gospodarczych

Najczęściej wybieraną przez przedsiębiorców usługą prawną jest odzyskiwanie należności wynikających z przeterminowanych faktur. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną na wszystkich etapach począwszy od stadium polubownego, na postępowaniu egzekucyjnym kończąc. Niepoprzestając na tym, podejmujemy się wdrażania instrumentów zapobiegawczych mających na celu wyeliminowanie występowania zjawiska przeterminowanych faktur.

W przypadku gdy dłużnikiem jest spółka kapitałowa, a zaspokojenie roszczenia z jej majątku jest niemożliwe, proponujemy dochodzenie odszkodowania od członków zarządu.

Dążymy do spełnienia oczekiwań Klienta, niezależnie czy dotyczą one tylko zapewnienia płynności finansowej, czy także innych aspektów jak np. poszanowania i podtrzymania sieci kontaktów biznesowych.

Podejmujemy się pojedynczych zleceń oraz stałego doradztwa przedsiębiorcom. Proponujemy sprawdzone modele współpracy, zapewniając tym samym najwyższą jakość świadczonych usług.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom kompleksowego prowadzenia spraw, oferujemy obsługę księgową oraz kadrowo-płacową, które w połączeniu z wsparciem prawnym pozwoli zaoszczędzić czas i umożliwi skupienie się na bieżących kwestiach prowadzenia biznesu.

Przedsiębiorcy w otoczeniu zewnętrznym stykają się z wieloma wymaganiami szeroko rozumianych interesariuszy, do których zaliczyć należy chociażby klientów czy podwykonawców. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest ryzyko wystąpienia odmiennych oczekiwań stron stosunku prawnego, a w dalszej kolejności - sporu.

Mając powyższe na względzie pomagamy przedsiębiorcom w identyfikacji przyjmowanych rozwiązań oraz stawianych wamagań. Następnie przechodząc do realnego działania skupiamy się na konstruowaniu odzwierciedlającego rzeczywistość tekstu prawnego, jednocześnie zabezpieczając interes prowadzonego biznesu. Gotowy produkt w postaci wzorców umów pozwala ograniczyć ryzyko i wystąpować w obrocie gospodarczym z pełną transparentnością.

Podczas negocjacji oraz sporów gospodarczych mogą Państwo liczyć na nasze merytoryczne wsparcie. Nie tylko uczestniczymy w spotkaniach, ale też poprzedzamy je kompleksowym przygotowaniem Klienta na możliwe scenariusze. W razie potrzeby lub życzenia, przejmujemy w pełni reprezentację strony negocjacji czy sporu gospodarczego tak, aby Państwa nieobecność nie spowodowała finalnie negatywnych skutków.