Operat szacunkowy wywłaszczenie pod drogę

dodano: 30-04-2019 09:43

Nieruchomości przeznaczone pod drogę wywłaszczane są w specjalnym – przyśpieszonym trybie. Wywłaszczenie pociąga za sobą obowiązek ustalenia odszkodowania, które określone jest na podstawie operatu szacunkowego. Z powodu niełatwej treści dokumentu, ocena jego wiarygodności może być nie lada wyzwaniem.

Operat Szacunkowy - Kto Sporządza I Co Zawiera?

Operat sporządza biegły rzeczoznawca majątkowy, powołany przez Wojewodę (w przypadku dróg krajowych oraz wojewódzkich). Dokument zawiera wycenę wywłaszczonej nieruchomości, która daje podstawę do wydana decyzji o ustaleniu odszkodowania.

Prawidłowo sporządzono wycena powinna opierać się na dobrze dobranych transakcjach nieruchomościami podobnymi do wywłaszczonej z uwzględnieniem tzw. zasady korzyści 

Skoro wycenę sporządza biegły rzeczoznawca majątkowy, to wydawać się może, że operat z założenia pozbawiony jest błędów. Nic mylnego! Z doświadczenia wynika, że wycena nieruchomości sporządzona jest z góry założoną ceną, znacznie odbiegającą od wartości rynkowych nieruchomości podobnych.

Zatem, czy operat może być sporządzony przez innego rzeczoznawcę – nie powołanego przez organ? Tak, może. Operat taki będzie dowodem na okoliczność innej (rynkowej) wartości wywłaszczonej nieruchomości.

Otrzymałem Operat Szacunkowy – Co Zrobić?

Co zrobić po otrzymaniu operatu? Poddać go rzetelnej analizie! Kto najlepiej sprawdzi się w takiej roli? Firma specjalizująca się w prowadzeniu spraw w przedmiocie ustalenia odszkodowania przy pomocy zaufanych rzeczoznawców majątkowych.

Podczas oceny operatu należy być czujnym, bowiem nierzadko jego treść z pozoru wydaje się rzetelna. Dopiero dokładne zbadanie transakcji podobnych pozwala na stwierdzenie, że odszkodowanie powinna być większe. 

Nie Warto Czekać Na Pomoc Organu

Nikt z nas nie jest specjalistą z dziedziny wyceny nieruchomości i być nie musi. Ocena dowodów, w tym operatu jest obowiązkiem organu.Niestety, pomimo obowiązku, organy publiczne często zasłaniają się brakiem wiedzy specjalistycznej i bezkrytycznie akceptują każdy dokument.

W takiej sytuacji, nie warto biernie przyglądać się działaniom organu, tylko samemu – jako strona postępowania – zainicjować pewne działania, jak np. skierowanie uwag do operatu, przedłożenie swojej wyceny, czy złożenie wniosku o przeprowadzenie rozprawy z udziałem biegłego.

Reasumując, operat szacunkowy jest niezbędnym dokumentem, potrzebnym do ustalenia odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość. Z uwagi, że służy on określeniu wartości rynkowej nieruchomości to warto poświęcić więcej czasu na jego analizę bądź zlecić taką ocenę firmie specjalizującej się w tym temacie. 

Autor: Beata Zaremba