Opłata planistyczna przedawnienie

dodano: 15-05-2019 13:39

Zmiana przeznaczenia gruntu z rolnego na mieszkaniowy może stanowić dużą korzyść dla właściciela nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości natomiast oznacza, że korzyścią tą należy się podzielić z gminą. Jaki jest termin na ustalenie opłaty i czy w ogóle można jej uniknąć?

czytaj więcej

Ustalenie opłaty planistycznej przed zbyciem nieruchomości

dodano: 10-04-2019 16:09

Jeżeli boisz się, że opłata planistyczna będzie za wysoka, to powinieneś wiedzieć, że możesz poznać jej wysokość przez sprzedażą nieruchomości. Zabieg ten pozwoli uwzględnić wysokość opłaty np. w umowie sprzedaży nieruchomości.

czytaj więcej

Opłata planistyczna, a decyzja o warunkach zabudowy

dodano: 13-02-2019 09:32

Decyzja o warunkach zabudowy w niektórych przypadkach wywołuje skutki takie same jak miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zatem, czy organ może naliczyć wysokość renty planistycznej, kiedy sprzedaż nieruchomości poprzedzona została wydaniem warunków zabudowy?

czytaj więcej

Opłata planistyczna - rozłożenie na raty

dodano: 02-10-2018 12:26

Zbycie nieruchomości w ciągu 5 lat od zmiany MPZP niesie za sobą ryzyko, w postaci obowiązku zapłacenia na rzecz gminy renty planistycznej. W toku postępowania można dążyć do obniżenia opłaty, jednak finalnie i tak zostanie ona nałożona. Z uwagi, że wysokość opłaty nierzadko stanowi wysokie kwoty, to warto wiedzieć o możliwości rozłożenia jej na raty.

Czytaj więcej »

Stawka procentowa renty planistycznej na poziomie 0 procent?

dodano: 18-12-2017 10:01

Przy obecnej regulacji prawnej wysokość jednorazowej opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, czyli tzw. renty planistycznej, nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Nie ma tutaj mowy o dolnej granicy, zatem czy organ może ustalić stawkę procentową na poziomie 0%?

Czytaj więcej »

Brak zmiany przeznaczenia gruntu po zmianie MPZP – co warto wiedzieć?

dodano: 10-07-2017 11:06

Sprzedaż nieruchomości niedługo po wejściu w życie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wiązać się może z naliczeniem przez organ administracji publicznej opłaty planistycznej. Jednak należy pamiętać, że nie zawsze wszczęcie postępowanie przez organ będzie oznaczać, iż istnieją podstawy do nałożenia takiej opłaty.

Czytaj więcej »

Renta planistyczna a zbycie nieruchomości w drodze darowizny

dodano: 31-03-2017 11:16

Niewątpliwie odpłatne zbycie nieruchomości w terminie 5 lat od wejścia w życie nowego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) powoduje możliwość naliczenia przez organ renty planistycznej. Jednak, czy organ może naliczyć taką opłatę w przypadku zbycia nieruchomości w drodze darowizny np. na osobę bliską?

Czytaj więcej »

Ustalenie wysokości opłaty z tytułu renty planistycznej oraz opłaty adiacenckiej

dodano: 06-02-2017 11:32

Mówią, że ostrożność jest matką powodzenia. To nie prawda, bo gdyby była ostrożnością nie została by matką. Mądrość tę dostrzegł już Julian Tuwim, dlaczego zachowuje ona swoją aktualność w czasach dzisiejszych, a w szczególności na gruncie postępowań administracyjnych, postaramy się wyjaśnić na łamach niniejszego artykułu.

Czytaj więcej »