Opłata adiacencka, a opłata planistyczna

dodano: 10-01-2019 13:50

Mimo zasadniczych różnić pomiędzy dwoma opłatami, nierzadko zdarza się, że są one ze sobą utożsamiane. Jednak nic bardziej mylnego! Możliwość nałożenia przez organ opłat wynika m.in. z odmiennych podstaw prawnych czy zdarzeń wynikłych po stronie właściciela nieruchomości.

Podstawowe różnice pomiędzy opłatami przedstawia poniższa infografika:

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku powstania obowiązku, należy pamiętać, że to nie sam fakt podziału nieruchomości czy jej sprzedaży rodzi obowiązek zapłaty.

Warunkiem naliczenie opłaty adiacenckiej jest wzrost wartości nieruchomości będący bezpośrednim skutkiem jej podziału. Natomiast w przypadku renty planistycznej, warunkiem tym będzie wzrost wartości nieruchomości będący bezpośrednim skutkiem zmiany przeznaczenia nieruchomości w nowo uchwalonym planie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warto wiedzieć, że niektóre gminy rezygnują z podjęcia uchwały wprowadzającej wysokość stawki opłaty adiacenckiej. Mieszkańcy takiej gminy mogą spokojnie dzielić swoje nieruchomości bez obawy, że zostanie na nich nałożona opłata.

Wysokość stawki procentowej może być inna w stosunku do nieruchomości o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz inna w przypadku nieruchomości o przeznaczeniu usługowo-handlowym.

 

 

 

 

Jak widać opłatę adiacencką oraz planistyczną dzieli wiele różnić. Jednak istnieją także podobieństwa, do których zaliczyć można fakt, że obydwie opłaty stanowią niepodatkową należność publicznoprawną oraz w przypadku obydwu opłat istnieje realna możliwość obniżenia ich wysokości, chociażby z uwagi na błędy natury procesowej.

Specjaliści MK Lege są do Twojej dyspozycji.