Ile trwa wydanie zezwolenia na pobyt i pracę?

dodano: 31-01-2019 15:35

Mimo, że istnieją ustawowe terminy do wydania zezwolenia, to terminy te nie są przez Wojewodę respektowane, a na wydanie zezwolenia na pobyt możemy czekać nawet ponad rok czasu. Czy istnieje możliwość przyśpieszenia procedury? Tak i to skutecznie.

czytaj więcej

Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi

dodano: 31-01-2019 15:46

Cudzoziemiec przyjeżdżający do Polski nie musi czekać na uzyskanie pozwolenia na pracę. Obecnie najpopularniejszą formą zatrudnienia jest podjęcie pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. W samym 2017 r. Powiatowe Urzędy Pracy zarejestrowały ok. 1,8 mln oświadczeń. Prognozy mówią, że w 2018 r. liczba ta znacznie wzrośnie.

czytaj więcej

Odwołanie od deportacji

dodano: 31-01-2019 16:01

Przebywanie na terytorium RP bez ważnej wizy bądź zezwolenia pobytowego skutkować będzie wydaniem decyzji zobowiązującej cudzoziemca do powrotu. Zgodnie z ogólnymi przepisami prawa procesowego, od decyzji tej można się odwołać.

czytaj więcej