Nowy wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy

dodano: 08-05-2019 17:02

Od 27 kwietnia 2019 r. obowiązują nowe wzory dokumentów niezbędnych do uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy. Zatem należy zachować czujność. Jeżeli złożysz wniosek na starym formularzu, organ wezwie Cię do uzupełnia braków formalnych. 

czytaj więcej

Ile trwa wydanie zezwolenia na pobyt i pracę?

dodano: 31-01-2019 15:35

Mimo, że istnieją ustawowe terminy do wydania zezwolenia, to terminy te nie są przez Wojewodę respektowane, a na wydanie zezwolenia na pobyt możemy czekać nawet ponad rok czasu. Czy istnieje możliwość przyśpieszenia procedury? Tak i to skutecznie.

czytaj więcej

Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi

dodano: 31-01-2019 15:46

Cudzoziemiec przyjeżdżający do Polski nie musi czekać na uzyskanie pozwolenia na pracę. Obecnie najpopularniejszą formą zatrudnienia jest podjęcie pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. W samym 2017 r. Powiatowe Urzędy Pracy zarejestrowały ok. 1,8 mln oświadczeń. Prognozy mówią, że w 2018 r. liczba ta znacznie wzrośnie.

czytaj więcej

Odwołanie od deportacji

dodano: 31-01-2019 16:01

Przebywanie na terytorium RP bez ważnej wizy bądź zezwolenia pobytowego skutkować będzie wydaniem decyzji zobowiązującej cudzoziemca do powrotu. Zgodnie z ogólnymi przepisami prawa procesowego, od decyzji tej można się odwołać.

czytaj więcej