Nadanie Obywatelstwa Polskiego

dodano: 18-06-2019 17:06

1 970 cudzoziemców otrzymało obywatelstwo polskie w drodze nadania przez Prezydenta RP. To o 20 % więcej, niż w 2017 r. oraz o 27 % mniej niż w 2016 r.*

Obywatelstwo polskie można uzyskać z mocy prawa. przez nadanie, uznanie bądź przywrócenie obywatelstwa polskiego. O ile uzyskanie obywatelstwo z mocy prawa jest jasno określone przepisami, to nadanie obywatelstwa jest mocno skomplikowane, uzależnione ściśle od Prezydenta. Mimo to, najwięcej cudzoziemców właśnie do Prezydenta zwraca się o nadanie obywatelstwa.

czytaj więcej

Nowy wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy

dodano: 08-05-2019 17:02

Od 27 kwietnia 2019 r. obowiązują nowe wzory dokumentów niezbędnych do uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy. Zatem należy zachować czujność. Jeżeli złożysz wniosek na starym formularzu, organ wezwie Cię do uzupełnia braków formalnych. 

czytaj więcej

Ile trwa wydanie zezwolenia na pobyt i pracę?

dodano: 31-01-2019 15:35

Mimo, że istnieją ustawowe terminy do wydania zezwolenia, to terminy te nie są przez Wojewodę respektowane, a na wydanie zezwolenia na pobyt możemy czekać nawet ponad rok czasu. Czy istnieje możliwość przyśpieszenia procedury? Tak i to skutecznie.

czytaj więcej

Скільки триває отримання дозволу на Побит часовий і працю іноземця?

dodano: 18-07-2019 10:57

Як відомо, існують встановлені законодавством терміни для отримання дозволу на легальне перебування  і працю, але вони порушуються Воєводою і на отримання Карти ми можемо чекати до 1 року і більше. Чи існує можливість прискорення цієї  справи? Так і то напевно!

читати далі

Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi

dodano: 31-01-2019 15:46

Cudzoziemiec przyjeżdżający do Polski nie musi czekać na uzyskanie pozwolenia na pracę. Obecnie najpopularniejszą formą zatrudnienia jest podjęcie pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. W samym 2017 r. Powiatowe Urzędy Pracy zarejestrowały ok. 1,8 mln oświadczeń. Prognozy mówią, że w 2018 r. liczba ta znacznie wzrośnie.

czytaj więcej

Посвідчення про доручення роботи іноземцеві

dodano: 23-07-2019 12:30

Іноземець, який прибуває до Польщі не змушений чекати на отримання дозволу на працю. Сьогодні найпоширеніша форма працевлаштування є праця на підставі Посвідчення про доручення праці іноземцю. Тільки у 2017 році Районні Служби Зайнятості(Powiatowe Urzędu Pracy) зареєстрували 1,8 млн. таких Посвідчень. Прогнозують, що у 2019 році значно збільшиться їх кількість.

czytaj więcej

Odwołanie od deportacji

dodano: 31-01-2019 16:01

Przebywanie na terytorium RP bez ważnej wizy bądź zezwolenia pobytowego skutkować będzie wydaniem decyzji zobowiązującej cudzoziemca do powrotu. Zgodnie z ogólnymi przepisami prawa procesowego, od decyzji tej można się odwołać.

czytaj więcej