Odszkodowanie za wywłaszczenieOdszkodowanie za wywłaszczenie

Odszkodowanie za wywłaszczenie

WIĘCEJ
Opłata adiacenckaOpłata adiacencka

Opłata adiacencka

WIĘCEJ
Renta planistycznaRenta planistyczna

Renta planistyczna

WIĘCEJ
Zmiana przeznaczenia gruntuZmiana przeznaczenia gruntu

Zmiana przeznaczenia gruntu

WIĘCEJ
Opłata z tytułu użytkowania wieczystegoOpłata z tytułu użytkowania wieczystego

Opłata z tytułu użytkowania wieczystego

WIĘCEJ
Analiza stanu prawnego nieruchomościAnaliza stanu prawnego nieruchomości

Analiza stanu prawnego nieruchomości

WIĘCEJ
Odszkodowanie z tytułu ustanowienia OOUOdszkodowanie z tytułu ustanowienia OOU

Odszkodowanie z tytułu ustanowienia OOU

WIĘCEJ

Wywłaszczenie, czyli pozbawienie własności nieruchomości dla realizacji celów publicznych jest radykalnym narzędziem, ponieważ nie wymaga zgody właściciela. Pozbawienie prawa własności powinno jednak nastąpić za słusznym odszkodowaniem.

Będziemy reprezentować Cię w postępowaniu o ustalenie odszkodowania, tak aby jego wysokość odzwierciedlała realną wartość nieruchomości.

Opłata adiacencka może zostać naliczona, jeżeli w wyniku podziału bądź budowy urządzeń infrastktury technicznej wzrośnie wartość nieruchomości. 

Zgłoś się do nas, a my bezpłatnie zweryfikujemy prawidłowość operatu szacunkowego. Z naszą pomocą masz realne szanse na obniżenie wysokości opłaty adiacenckiej.

Podstawą do naliczenia renty planistycznej jest wzrost wartości nieruchomości na skutek wejścia w życie lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Skontaktuj sięz nami, a my bezpłatnie zweryfikujemy prawidłowość operatu szacunkowego. Z naszą pomocą masz realne szanse na obniżenie wysokości opłaty planistycznej. 

Jeżeli zamierzasz wystąpić lub uczestniczysz już w postępowaniu planistycznym prowadzonym przez organy gminy - nasza oferta jest dla Ciebie!

Pomożemy Ci przejść przez niełatwą procedurę planistyczną.

Użytkowanie wieczyste nierozerwalnie związane jest z dodatkowymi opłatami uiszczanymi na rzecz gminy. 

Pomożemy Ci przekształcić prawo użytkownia wieczystego w prawo własności oraz obniżyć wysokość opłaty rocznej z tego tytułu. 

Zawodowo i wnikliwie szukamy wad, aby jak najlepiej zabezpieczyć naszych klientów przed problemami wynikającymi z nieuważnego zakupu nieruchomości.

Oceniamy także treści umów starając się wykluczyć potencjalne zagrożenia.

Obszar ograniczonego użytkowania to prawnie wyznaczony teren otaczający zakład, który oddziałuje negatywnie na środowisko (np. lotnisko czy oczyszczalnia ścieków).

Możemy Ci pomóc uzyskać dla Ciebie odpowiednie odszkodowanie, rekompensatę lub wystąpić w Twoim imieniu o wykup nieruchomości.