Odpowiedzialność za samowolną zmianę użytkowania budynku (obiektu)

dodano: 06-02-2017 11:54

Adresatem rozstrzygnięć podejmowanych na podstawie art. 71a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409) nie jest każdy, kto samowolnie dokona zmiany sposobu użytkowania obiektu, a jedynie właściciel, ewentualnie zarządca obiektu – budynku. Dlatego tylko te podmioty ponoszą odpowiedzialność za samowolną zmianę.

Czytaj więcej »