Obniżenie należności za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej

dodano: 08-03-2019 09:31

Budowa domu na gruncie rolnym klas I-III (i nie tylko) wiążę się z obowiązkiem wyłączenia gruntu z produkcji rolnej. Wyłączenie takie jest odpłatne. Nie unikniemy zapłacenia opłaty rocznej, jednak należność można skutecznie obniżyć nawet do 0 zł.

czytaj więcej

Zasada dobrego sąsiedztwa w świetle ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

dodano: 19-10-2018 13:12

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie niweluje możliwości rozpoczęcia inwestycji np. budowy domu jednorodzinnego. W takiej sytuacji, aby inwestor mógł zrealizować daną inwestycję, będzie zobligowany do uzyskania warunków zabudowy dla danej nieruchomości. 

Czytaj więcej »

Specustawa mieszkaniowa

dodano: 27-09-2018 15:10

Głównym celem nowo wprowadzonej ustawy jest zmniejszenie deficytu mieszkaniowego oraz zwiększenie dostępności mieszkań dla rodzin o przeciętnych dochodach. Realizacja owego celu zostać ma osiągnięta poprzez zniesienie barier prawnych oraz planistycznych.

Czytaj więcej »

Uzyskiwanie warunków zabudowy, z czym to się wiąże

dodano: 01-08-2018 10:08

W Polsce ciągle stosunkowo mały procent gruntów objętych jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Sytuacja ta powoduje szereg trudności w realizacji jakichkolwiek inwestycji budowlanych.

Czytaj więcej »

Procedura planistyczna a sprzedaż gruntu rolnego

dodano: 02-08-2017 12:02

Często zastanawiamy się, co zrobić z gruntem rolnym, który odziedziczyliśmy w spadku np. po dziadku. Przecież nie jesteśmy rolnikami, nie znamy się na produkcji rolnej, a dzierżawa to relatywnie małe korzyści finansowe. Po pewnym czasie dochodzimy do wniosku, że najkorzystniej będzie sprzedać nabyty spadek.

Czytaj więcej »