MK LEGE

Czym jest renta planistyczna?

Opłata planistyczna, zwana również rentą planistyczną, jest naliczana na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). Podstawą do naliczenia renty planistycznej jest wzrost wartości nieruchomości na skutek wejścia w życie lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (w skrócie MPZP).

Jeżeli wartość gruntu wzrosła w związku ze zmianą lub wejściem w życie MPZP, wójt, burmistrz lub prezydent miasta nalicza opłatę. Stanowi ona różnicę pomiędzy wartością gruntu z przed wejścia w życie MPZP i po jego wejściu. O wysokości tej opłaty decyduje rada gminy. Nie może być ona wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.

Rentą planistyczną może być obciążony tylko właściciel, który zbędzie nieruchomość w ciągu 5 lat od dnia, w którym MPZP uległ zmianie lub stał się obowiązujący.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

W przypadku próby odwołania się od renty planistycznej czas odgrywa bardzo ważną rolę. Im szybciej zgłosisz się do nas, tym większe prawdopodobieństwo, że będziemy mogli Ci pomóc.

Należy pamiętać, że w przypadku renty planistycznej nie ma terminu, do którego organ musi wydać dezyję ostateczną. Oznacza to, że nie nastąpi przedawnienie i opłatę trzeba będzie uiścić. Dzięki nam renta planistyczna będzie zdecydowanie mniejsza i odroczona w czasie, co daje możliwość dysponowania środkami w dowolny sposób.

Masz pytania? - Nie czekaj!

Skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy lub zadzwoń, a my bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę.

Zobacz, jak krok po kroku wygląda postępowanie dotyczące opłaty planistycznej. 

Renta planistyczna

1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Otrzymujesz postanowienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty planistycznej.

To pierwszy moment, w którym możesz się do nas zgłosić.

2. Operat szacunkowy

Otrzymujesz informację o sporządzeniu operatu szacunkowego. Masz do niego prawo wglądu.

Skontaktuj się z nami, a my ocenimy czy operat jest prawidłowy.

3. Uwagi do operatu

W terminie wyznaczonym przez organ możesz złożyć uwagi do operatu.

Zgłoś się do nas, a my złożymy uwagi w Twoim imieniu.

4. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Otrzymujesz zawiadomienie o zakończeniu postępowania.

Na tym etapie wciąż możemy Ci pomóc w obniżeniu opłaty planistycznej!

5. Decyzja

Otrzymujesz decyzję o wysokości opłaty adiacenckiej.

Nic straconego! Skontaktuj się z nami, aby się od niej odwołać.

6. Skarga do WSA

Przysługuje, jeśli organ II stopnia podtrzymał pierwszą decyzję.

Zgłoś się do nas, aby złożyć skargę na decyzję organu II instancji (SKO).