Naruszenie zasady dwuinstancyjności – finał historii

dodano: 03-07-2019 14:35

Na przykładzie jednej ze spraw opisywaliśmy nieprawidłowe zachowanie SKO – jako organu II stopnia w sprawie opłaty adiacenckiej. Chcesz wiedzieć jak sprawa się zakończyła? Zapraszamy do lektury!

czytaj więcej

Naruszenie zasady dwuinstancyjności - opłata adiacencka

dodano: 13-12-2018 12:43

Jednym z elementarnych uprawnień strony w postępowaniu administracyjnym jest prawo do dwukrotnego merytorycznego rozpatrzenia sprawy. Zobacz jak na przykładzie jednej ze spraw, prawo to zostało przez organ naruszone.

czytaj więcej

Co zrobić, kiedy organ nie wykonuje nakazu wynikającego z decyzji sądu?

dodano: 02-10-2018 13:56

W wyniku skargi na bezczynność, sąd administracyjny może nakazać organowi administracji publicznej wydać rozstrzygnięcie w sprawie np. w ciągu 30 dni od zwrotu akt sprawy. Jednak co zrobić, kiedy organ mimo wyroku sądu, uchyla się od jego wykonania?

Czytaj więcej »

Sprzeciw od decyzji administracyjnej

dodano: 14-09-2018 11:02

Sprzeciw od decyzji kasatoryjnej to nowa instytucja procesowa, która zastąpiła przysługującą wcześniej skargę do sądu. Celem jej prowadzenia jest zmniejszenie decyzji kasatoryjnych organów odwoławczych, a w konsekwencji skrócenia czasu trwania procedur administracyjnych.

Czytaj więcej »

Ustawa uwłaszczenioniowa – czy w końcu wejdzie w życie?

dodano: 06-07-2018 12:23

1 lipca 2017 r. wszystkie grunty zabudowane na cele mieszkaniowe objęte użytkowaniem wieczystym miały zostać przekształcone w prawo własności. Jednak termin ten był wyłącznie obietnicą ustawodawcy, który to kolejno przesuwał termin wdrożenia zmian na 1 października oraz 1 stycznia 2018 r. Czy nowo wyznaczony termin wdrożenia ustawy uwłaszczeniowej będzie ostateczny?

Czytaj więcej »

Czy każdy urzędnik to urzędnik?

dodano: 25-10-2017 14:53

Jak nazywamy osobę pracującą w urzędzie gminy? Większość z nas na tak zadane pytanie z pewnością odpowie – urzędnikiem! Jednak kim tak naprawdę jest urzędnik i czy każdą osobę pracująca w administracji publicznej można rzeczywiście nazwać urzędnikiem?

Czytaj więcej »

ePUAP – łatwiejszy dostęp do administracji

dodano: 28-09-2017 13:33

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) umożliwia ogólnopolską bezpłatną wymianę korespondencji z organem administracji publicznej w formie elektronicznej. Platforma ta pozwala na załatwienie wielu spraw z zakresu administracji publicznej bez wychodzenia z domu.

Czytaj więcej »

Ślimacze tempo postępowania administracyjnego

dodano: 16-08-2017 11:24

Idzie wolno ślimak Tomek i na grzbiecie dźwiga domek. Minął dzień, a może dwa, a on dalej w miejscu trwa. Zacytowany fragment wiersza dla dzieci autorstwa Michała Jankowiaka doskonale oddaje rzeczywistość funkcjonowania aparatu administracyjnego w ujęciu szybkości załatwiania spraw. Ważnym jest jednak, że istnieją mechanizmy służące przyśpieszeniu procedury w każdej konkretnej sprawie administracyjnej.

Czytaj więcej »

Prawo do dobrej administracji - od nieuprzejmości urzędnika do wzorowej obsługi klienta

dodano: 08-08-2017 11:42

O urzędnikach pracujących w administracji publicznej krąży wiele obiegowych opinii. I tak, stereotypowi urzędnicy są np. niepomocni, nieuprzejmi czy pijący ciągle kawę w pracy. Takie myślenie stwarza barierę na linii obywatel - urzędnik, a pójście do urzędu w celu załatwienia jakiejś sprawy może u niektórych powodować co najmniej negatywne myśli. Miodem na serce znerwicowanego petenta staje się wtedy Europejski Kodeks Dobrej Administracji.

Czytaj więcej »