Ustalenie opłaty planistycznej przed zbyciem nieruchomości

dodano: 10-04-2019 16:06

Jeżeli boisz się, że opłata planistyczna będzie za wysoka, to powinieneś wiedzieć, że możesz poznać jej wysokość przez sprzedażą nieruchomości. Zabieg ten pozwoli uwzględnić wysokość opłaty np. w umowie sprzedaży nieruchomości.

Kiedy trzeba zapłacić rentę planistyczną?

Obowiązek zapłaty powstanie wtedy, kiedy sprzedamy nieruchomość przed upływem 5 lat od zmiany/wejścia w życie MPZP. W takiej sytuacji, organ ma 5 lat na wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym zmianą planu miejscowego.

Jak duża będzie opłata?

O tym co wpływa na wartość nieruchomości decyduje rzeczoznawca majątkowy, powołany przez organ publiczny. Co do zasady, wysokość opłaty uzależniona jest m.in. od cen rynkowych nieruchomości położonych w tym samym obszarze, co nasza nieruchomość, cech fizycznych nieruchomości, jak i dostępu do drogi publicznej.

Wysokość opłaty nie może przekroczyć 30% wzrostu wartości nieruchomości.

Zatem oszacowanie we własnym zakresie wysokości opłaty jest bardzo trudne, a wręcz niemożliwe. Trzeba mieć na uwadze fakt, że operaty szacunkowe sporządzane przez biegłych  często dają nieralny obraz wartości naszej nieruchomości.

Zamiast nerwowo oczekiwać na ustalenie opłaty, lepiej poznać jej wartość przed sprzedażą nieruchomości, zgłaszając odpowiedni wniosek do urzędu gminy.

Czy można kwestionować wysokość opłaty planistycznej?

Tak, można! Skoro opłata planistyczna jest ustalana w formie decyzji administracyjnej, to w takiej samej formie następuje wstępne ustalenie jej wysokości. Tak więc w toku postępowania możemy kwestionować jej wartość poprzez składanie uwag, odwołań, czy nawet możemy skorzystać z drogi sądowej.  

Reasumując skoro ustawodawca dał możliwość poznania wysokości opłaty przez zbyciem nieruchomości, to warto zastanowić się nad takim rozwiązaniem. Działanie takie pozwoli uwzględnić opłatę w rachunku ekonomicznych oraz w końcowej cenie sprzedaży nieruchomości. Wstępne ustalenie wysokości opłaty przez organ jest dla niego wiążące. Oznacza to, że w przypadku zbycia nieruchomości organ wydaje nową decyzję ustalająca opłatę planistyczną na taką samą kwotę, jak ta wynikająca z decyzji wstępnej.

 Autor: Beata Zaremba