Ustawa uwłaszczeniowa – czy w końcu wejdzie w życie?

dodano: 06-07-2018 12:21

1 lipca 2017 r. wszystkie grunty zabudowane na cele mieszkaniowe objęte użytkowaniem wieczystym miały zostać przekształcone w prawo własności. Jednak termin ten był wyłącznie obietnicą ustawodawcy, który to kolejno przesuwał termin wdrożenia zmian na 1 października oraz 1 stycznia 2018 r. Czy nowo wyznaczony termin wdrożenia ustawy uwłaszczeniowej będzie ostateczny?

Nowa regulacja od 1 stycznia 2019 r.

Zgodnie z kolejną obietnicą ustawodawcy, grunty zabudowane na cele mieszkaniowe objęte użytkowaniem wieczystym z mocy prawa przekształcą się w prawo własności z dniem 1 stycznia 2019 r. Owa regulacja z pewnością ucieszy wszystkich dotychczasowych właścicieli lokali mieszkalnych usytuowanych na gruncie objętym użytkowaniem wieczystym.


Co prawda, obecnie przekształcenie także jest możliwe w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Jednak przekształcenie takie obwarowane jest wieloma trudnościami, które zniechęcają współwłaścicieli do przekształcenia gruntu. Trudności te to m.in. obowiązek uzyskania zgody wszystkich właścicieli lokali, którym przysługują udziały w prawie użytkowania wieczystego gruntu. Mając na uwadze, iż właścicieli może być kilku, kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu to problem ten może zniechęcić do przekształcenia gruntu już na starcie.


Co więcej, ustawa wprawdzie umożliwia wystąpienie o przekształcenie przez współwłaścicieli mających co najmniej połowę udziału w gruncie, jednak już jeden sprzeciw może skutecznie zablokować procedurę przekształcenia.


Tak więc obecna możliwość przekształcenia gruntu w prawo własności wydaje się czysto iluzoryczna, co uzasadnia konieczność wprowadzenia ustawy uwłaszczeniowej.

Jakie korzyści przyniesie nowa ustawa?

Projektowana ustawa przewiduje władcze przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we własność gruntów na rzecz właścicieli domów jednorodzinnych, wielorodzinnych i samodzielnych lokali położonych w budynkach wielorodzinnych.


Powyższe zatem oznacza, że grunty objęte użytkowaniem wieczystym samoistnie, bez dodatkowych procedur staną się prawem własności. Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy, wzmocnienie prawa do gruntu oraz wyeliminowanie aktualizacji opłat rocznych zapewni poczucie stabilności prawnej osobom zamieszkującym na gruntach publicznych.

Przekształcenie będzie odpłatne

Projekt ustawy przewiduje, że osoby, które z dniem 1 stycznia 2019 r. staną się właścicielami gruntów, będą zobowiązane do uiszczania opłat rocznych w wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, jaka obowiązuje w dniu przekształcenia. Mieszkaniec będzie zobowiązany do uiszczania opłat przez okres 20 lat, a w efekcie nastąpi stopniowa likwidacja użytkowania wieczystego na gruntach zabudowanych na cele mieszkaniowe.

Obecnie projekt ustawy (druk sejmowy nr 2673) 3 lipca br. został skierowany do I czytania. Jeżeli projekt ten przejdzie cały proces legislacyjny, to wg danych Ministerstwa Sprawiedliwości, co najmniej 2 400 000 beneficjentów będzie cieszyć się z uzyskaniem pełnego prawa własności do gruntu.

Autor: Beata Zaremba