Ile trzeba czekać na wypłatę odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość?

dodano: 15-10-2019 13:29

Obecnie spotykamy się z problemem nieterminowych wypłat odszkodowań za odebrane nieruchomości po drogi publiczne. Właściciele nieruchomości tracą swój grunt, który mogliby użytkować albo sprzedać. Oczywistym wydaje się, że strata ta powinna zostać szybko zrekompensowana.

czytaj więcej

Szybkie pytania – krótkie odpowiedzi Wywłaszczenie cz. I

dodano: 22-07-2019 11:01

W momencie odebrania prawa własności, ze strony poszkodowanych pojawiają się liczne pytania z tym związane. Z uwagi na długoletnie doświadczenie, postanowiliśmy zebrać w jednym miejscu te najczęściej się pojawiające i krótko na nie odpowiedzieć.

czytaj więcej

Brak wypłaty odszkodowania nie blokuje budowy drogi

dodano: 20-05-2019 14:01

Najpierw wywłaszczenie, a później odszkodowanie. Jak wynika ze specustawy drogowej, brak wypłaty odszkodowania nie spowoduje wstrzymania inwestycji. Mimo braku środków na koncie, właściciele muszą opuścić swoje nieruchomości, tak aby ustąpić miejsca koparkom i buldożerom.

czytaj więcej

Operat szacunkowy wywłaszczenie pod drogę

dodano: 30-04-2019 09:55

Nieruchomości przeznaczone pod drogę wywłaszczane są w specjalnym – przyśpieszonym trybie. Wywłaszczenie pociąga za sobą obowiązek ustalenia odszkodowania, które określone jest na podstawie operatu szacunkowego. Z powodu niełatwej treści dokumentu, ocena jego wiarygodności może być nie lada wyzwaniem.

czytaj więcej

Odsetki za zwłokę w wypłacie odszkodowania

dodano: 18-01-2019 16:33

Wypłata odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość przez GDDKiA następuje w terminie 14 dni od dnia ustatecznienia się decyzji ustalającej wysokość odszkodowania. Co jeśli, GDDKiA wypłaci odszkodowanie z opóźnieniem? Za zwłokę w wypłacie należą się odsetki.

czytaj więcej

Zaliczka z wypłaty odszkodowania za wywłaszczenie

dodano: 07-11-2018 10:41

Nie zgadzając się z wysokością odszkodowania ustalonego przez Wojewodę, strona ma prawo złożyć odwołanie. Zaskarżenie decyzji nie musi odwlekać w czasie wypłaty odszkodowania, bowiem na GDDKiA ciąży obowiązek wypłaty zaliczki.

Czytaj więcej »

Ograniczenie ze sposobu korzystania z nieruchomości

dodano: 05-09-2018 12:21

W ramach procedury wywłaszczeniowej, Wojewoda w drodze decyzji ZRID może zezwolić na ograniczenie korzystania z nieruchomości np. w celu przeprowadzenia przewód energetycznych czy usytuowania studzienek melioracyjnych. Za czasowe zajęcie nieruchomości należy się odszkodowanie!

Czytaj więcej »

Resztówka – nabywanie nieruchomości przez zarządcę drogi

dodano: 30-07-2018 11:19

Wywłaszczeniem często nie jest objęta cała nieruchomość, tylko wydzielona z niej część. Pozostała część nieruchomości nie przechodzi na rzecz Skarbu Państwa, tylko pozostaje własnością dotychczasowego właściciela. Pozostawiony grunt nierzadko jest obciążeniem dla wywłaszczonego, który to może wnosić o wykupienie gruntu przez zarządcę drogi.

Czytaj więcej »

Wydanie wywłaszczonej nieruchomości

dodano: 12-06-2018 10:08

Za wywłaszczoną nieruchomość należy się słuszne odszkodowanie. Odszkodowanie to może zostać powiększone, kiedy nieruchomość zostanie przez nas dobrowolnie wydana.

Czytaj więcej »

Urzędowe porządki – odbieranie nieruchomości bez prawa do odszkodowania

dodano: 10-05-2018 12:51

W ostatnim czasie, wiele osób zwraca się do nas z pytaniem, czy mogą otrzymać odszkodowanie za nieruchomości, które z dniem 1 stycznia 1999 r. przeszły na rzecz Skarbu Państwa. Obywatele są zdezorientowani, bowiem po prawie 20 latach dowiadują się, że ich nieruchomości zostały im nieodpłatnie odebrane.

Czytaj więcej »

Czy można otrzymać odszkodowanie za podział nieruchomości?

dodano: 14-03-2018 11:35

Podział nieruchomości nie zawsze niesie za sobą wyłącznie obowiązek uiszczenia na rachunek gminy opłaty adiacenckiej. Czynność taka może także spowodować wydzielenie działki pod drogę publiczną. A w takim przypadku właścicielowi nieruchomości należy się odszkodowanie. 

Czytaj więcej »

Wywłaszczenie - 4 mity i jeden fakt

dodano: 07-02-2018 15:00

Nasza praktyka pokazuje, że właściciele odebranych w toku wywłaszczenia nieruchomości często rezygnują z walki o słuszne odszkodowanie dlatego, że usłyszeli nieprawdziwe informacje na temat konsekwencji ubiegania się o nie. Rozwiewamy zatem kilka mitów, z którymi najczęściej spotykają się nasi klienci.

Czytaj więcej »

Procedura wywłaszczenia nieruchomości

dodano: 24-01-2018 16:29

Wywłaszczenie to pozbawienie, lub ograniczenie prawa rzeczowego, czyli np. prawa własności nieruchomości. Zobacz jak wygląda procedura wywłaszczenia nieruchomości przeznaczonej pod drogę ekspresową.

Czytaj więcej »

Krótka historia odszkodowania za drogę ustalonego gdzieś w Polsce

dodano: 07-12-2017 14:37

Wyobraźmy sobie, że otrzymaliśmy decyzję administracyjną ustalającą odszkodowanie, z którego nie jesteśmy zadowoleni. Dodatkowo z treści operatu można wywnioskować, że wartość wywłaszczonej nieruchomości nie odzwierciedla jej wartości rynkowej. Skuteczne w takiej sytuacji może okazać się odwołanie. Aby to zobrazować, poniżej opisujemy sytuację, która miała miejsce w niedalekiej przeszłości.

Czytaj więcej »

Skuteczne dochodzenie odszkodowania za wywłaszczenie

dodano: 15-11-2017 11:26

Ostateczność decyzji ZRID oznacza, że wywłaszczenie staje się faktem i nasza nieruchomość przechodzi na rzecz Skarbu Państwa. Przysługuje nam wtedy odszkodowanie za odebraną nieruchomość. Ważnym jest, że nie musimy przyglądać się biernie działaniom organów publicznych, ale możemy aktywnie uczestniczyć w uzyskaniu słusznego odszkodowania.

Czytaj więcej »

Zasada korzyści przy wyliczaniu wartości odszkodowania

dodano: 25-10-2017 13:12

Wyobraźmy sobie, że w wyniku decyzji wywłaszczeniowej została nam odebrana nieruchomość, która do tej pory w aktach planistycznych widniała jako nieruchomość rolna. Zgodnie z decyzją ZRID nieruchomość ta zostanie przeznaczona pod budowę drogi ekspresowej. Czy odszkodowanie za odebraną nieruchomość będzie odzwierciedlało wartość rynkową nieruchomości jako gruntu rolnego czy gruntu drogowego?

Czytaj więcej »

Od czego zależy kwota odszkodowania za wywłaszczenie?

dodano: 20-07-2017 12:39

Zasadą jest, że wysokość odszkodowania ma odpowiadać wartości praw, które zostały odebrane. Odszkodowanie za budowę drogi ma więc służyć zrekompensowaniu wartości odebranych praw przysługujących danej nieruchomości.

Czytaj więcej »

Czym jest decyzja ZRID i czy posiadacz nieruchomości objętej taką decyzją musi się jej obawiać?

dodano: 14-07-2017 15:40

Takie pojęcie jak wywłaszczenie nie jest nikomu obce. Zapewne jednak nikt nie zgłębia tego tematu do momentu, kiedy nie okazuje się, że to właśnie przez jego nieruchomość będzie przebiegać np. droga ekspresowa.

Czytaj więcej »

Wywłaszczenia a specustawa drogowa

dodano: 11-07-2017 14:28

Wszczęcie postępowania ustalającego odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość musi być poprzedzone decyzją ZRID. Decyzja ZRID to decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej np.: budowę drogi ekspresowej S6. W celu usprawnienia procedur administracyjnych związanych z budową dróg ustawodawca unormował ją w ramach tzw.: specustawy drogowej.

Czytaj więcej »

Słuszne odszkodowanie

dodano: 07-07-2017 12:21

Jakiej wysokości powinno być odszkodowanie za wywłaszczenie gruntu, np. pod budowę drogi? Wysokość odszkodowania za wywłaszczenie powinna być słuszna. Wydaje się to oczywiste. Co jednak oznacza to w praktyce?

Czytaj więcej »

Wysokość odszkodowania za wywłaszczenie

dodano: 28-06-2017 15:41

Konstytucyjnym wyznacznikiem wysokości odszkodowania za grunty przejęte pod drogi jest słuszne odszkodowanie. Wskazuje na to art. 21 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.  Określenie słuszności nie odnosi się rzecz jasna do formy odszkodowania, lecz do jego stopnia.  Odszkodowanie może więc przybierać różne formy: pieniężną, jak i rzeczową. Najbardziej adekwatną formą odszkodowania za wywłaszczenie wydaje się być odszkodowanie pieniężne. 

Czytaj więcej »

Ustalenie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

dodano: 28-06-2017 15:43

Wartość nieruchomości wywłaszczonej powinna być adekwatna do jej stanu z dnia wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Chodzi więc o dzień, w którym decyzja została wydana, nie zaś o dzień, w którym stała się ostateczna.

Czytaj więcej »

Wywłaszczanie nieruchomości pod budowę dróg ekspresowych i autostrad

dodano: 28-06-2017 15:44

W ostatnich latach zauważamy znaczny wzrost ilości inwestycji drogowych o zasięgu ogólnokrajowym.  Porównując czasy minionej dekady można stwierdzić, iż obecnie autostrady i drogi ekspresowe powstają jak grzyby po deszczu.

Czytaj więcej »